سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
با پاداش دادن به نیکوکار بدکار را بیازار . [نهج البلاغه]