سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
بردبارى و درنگ از یک شکم افتادند و هر دو از همت بلند زادند . [نهج البلاغه]